Podkomisja Konkurencji Par Tanecznych
Sylwia

Przewodniczący

Sylwia NOWAK-TREBACKA


Maciej

Członek

Maciej BERNADOWSKI

Mirosław

Członek

Mirosław PLUTOWSKI